ŠTO?
GDJE?
Dvorana Radni Vikend
KADA?
24.09. Petak /
11:15h

Na kojoj si frekvenciji?

SUDIONICI

Marko Serdarević
Odašiljači i veze
Direktor Sektora za prodaju
Hrvatska
Hrvoje Turić
Radio Dalmacija
Direktor
Hrvatska
Danijel Vidaković
Odjel upravljanja RF spektrom, HAKOM
Rukovoditelj odjela
Hrvatska

MODERATOR

Ida Prester
Voditeljica i glazbenica
Hrvatska
POKROVITELJ