Mapa prostora

AKREDITACIJSKI URED

Radno vrijeme
ČETVRTAK - 17-01h
PETAK - 10-01h
SUBOTA - 10-18h

OPEN AIR

PEPERMINT LOUNGE

EXPO DVORANA

WEEKEND EXPO LOUNGE

DVORANA
PRODUŽENI VIKEND

Pogledaj program

PRESS OFFICE

DVORANA VIKEND

Pogledaj program

COWORKING SPACE

Pogledaj program

DVORANA VIKENDICA

Pogledaj program

HR.WEEKEND

Pogledaj program

HR.MeetUp

Pogledaj program

HR Expo

Food Court

1 – Akreditacijski ured
2 – Make it Count klub
3 – Open Air
4 – Pepermint Lounge
5 – Expo dvorana
6 – Weekend Expo Lounge
7 – Dvorana Produženi Vikend
8 – Press Office
9 – Dvorana Vikend
10 – Coworking space
11 – Dvorana Vikendica
12 – HR.WEEKEND
13 – HR.MeetUp
14 – HR Expo
15 – Food Court