Mapa prostora

AKREDITACIJSKI URED

Radno vrijeme
ČETVRTAK - 17-01h
PETAK - 10-01h
SUBOTA - 10-01h

OPEN AIR

EXPO DVORANA
WEEKEND EXPO LOUNGE
DVORANA
PRODUŽENI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA
SLOBODNI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA VIKENDICA

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA RADNI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

COWORKING SPACE

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

1 – Akreditacijski ured
2 – Make it Count klub
3 – Open Air
4 – KLUB 24
5 – Expo dvorana
6 – Weekend Expo Lounge
7 – Dvorana Produženi Vikend
8 – Dvorana Slobodni Vikend
9 – Dvorana Vikend
10 – Dvorana Vikendica
11 – Dvorana Radni Vikend
12 – Coworking space