ŠTO?
Panel
GDJE?
Dvorana Vikendica
KADA?
Petak /
15:30 -
16:00h

POWERED BY UNICEF: CHANGING THE GAME

Kako industrija videoigara može stvoriti dodanu vrijednost za djecu, mlade i društvo

Videoigre na internetu su postale najpopularniji način zabave u 21. stoljeću i jedna od najbrže rastućih globalnih industrija koja i u Hrvatskoj bilježi snažan rast posljednjih godina. Igranje videoigara pruža djeci brojne prilike i prednosti, ali ih izlaže i potencijalnim rizicima. Kako djeca i mladi u Hrvatskoj igraju videoigre? Kako da igranje videoigara bude istovremeno korisno i sigurno za njih? Što industrija videoigara može poduzeti kako bi kreirala digitalna okruženja koja će podržavati prava djece i njihovu dobrobit? Na ovom panelu u organizaciji UNICEF-a doznat ćemo kako na ovu temu gledaju stručnjaci koji se bave zaštitom prava i dobrobiti djece te predstavnici industrije videoigara.

KOGA SLUŠAMO

Dr. sc. Sabina Mandić, poslijedoktorandica/viša asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je stručna suradnica u Odgojnom savjetovalištu Nastavno-kliničkog centra ERF-a

Aleksandar Gavrilović, direktor Gamechuck studija za izradu igara i obnaša dužnost glavnog tajnika Klastera hrvatskih proizvođača videoigara (krovne nevladina organizacija i udruženje poslovnih entiteta industrije videoigara u RH) u razdoblju 2021-2023

Vladimir Šimović, Strategic Partnership Manager u Good Game usmjerenoj na razvoj esport zajednice i organizaciju esport događaja

Moderatorica: Vesna Savić Đukić, UNICEF

KOGA ĆEMO SLUŠATI:
Gamechuck
Direktor
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Poslijedoktorandica/viša asistentica
Good Game
Strategic Partnership Manager
A1
Rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja
MODERATOR:
UNICEF Srbija
Voditeljica odjela za suradnju s privatnim sektorom