Dr.sc. Ivan Herak

ACI d.d.
član Uprave za financije, korporativno pravo i ljudske resurse

Zamjenik financijskog direktora „Valamar Riviera“ d.d. Poreč, glavni koordinator pretvorbe i privatizacije „Valamar Riviera“ d.d., direktor „Valamar Riviera“ Ges.m.b.H., Wien, zastupnik u Saboru i predsjednik Odbora za turizam Sabora Republike Hrvatske (dva mandata), predsjednik Sabora i Vijeća Hrvatske turističke zajednice, član Upravnog Vijeća i potpredsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju, ministar turizma u Vladi Republike Hrvatske, savjetnik zastupnika u Europskom Parlamentu, član Upravnog vijeća Instituta za turizam Republike Hrvatske. Aktualno – posebni savjetnik ministrice turizma i sporta za područje turizma, predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta, član Uprave ACI d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse.

11.03.2020., Zagreb - Ivan Herak, posebni savjetnik Ministra turizma."n"nPhoto: Sasa Zinaja/NFoto/PIXSELL