Dorotea Effenberger

Tahograf
Predsjednica uprave i vlasnica
Hrvatska

Poduzetnica Dorotea Effenberger rođena je Zagrepčanka, diplomirana ekonomistica, danas predsjednica Uprave i vlasnica tvrtke Tahograf d.o.o., koju je tijekom 30 godina iz očeva obrta pretvorila u regionalnu uspješnu tvrtku sa 100-injak zaposlenih. Kao iskusna liderica, Dorotea Effenberger aktivna je u nekoliko udruga poslovnih žena Hrvatske kako bi svojim kompetencijama, često i kao mentorica drugim ženama, pridonijela poboljšanju položaja poslovnih žena u društvu kroz poticanje ženskog poduzetništva, poslovne kulture i suradnje. Članica je „Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore“, kao i Upravnog odbora „Hrvatskih izvoznika“, čija je misija zastupanje i promocija interesa hrvatskog izvoza. U sklopu programa Europske komisije „European Network of Female Entrepreneurship“ izabrana je kao jedna od Ambasadorica ženskog poduzetništva, čija je misija biti primjer drugima i promicati poduzetništvo među ženama.

Dorotea Effenberger4 (1)