Petar Škarpa

Turistička zajednica grada Rijeke
Direktor

Nakon završenog Fakulteta za menađment u turizmu i ugostiteljstvu Petar je nastavio svoju karijeru u turističkom sektoru te nakon 20 godišnjeg iskustva aktivno sudjeluje u radu brojnih asocijacija i udruga na razvoju turizma, promociji destinacije, održivom razvoju. Sudjeluje u radu Europske asocijacije turističkih gradova, UNWTO-a, svjetskoj udruzi profesionalaca u turizmu Skall, koja je i zadnju godišnju skupštinu upravo održala u Rijeci. Također obnaša brojne funkcije u nacionalnim udrugama prvenstveno vezanim uz turizam.

Petar Škarpa