Mato Njavro

ZŠEM
Dekan
Hrvatska

Mato Njavro, doktor znanosti, dekan je Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, gdje predaje financijske kolegije. Također je profesor na Luksemburškoj školi poslovanja, predavač na Sveučilištu St.Gallen i Sveučilištu za menadžment u Singapuru, gdje predaje kolegij kineske ekonomije. Od 2016. do 2020. godine boravio je u Singapuru gdje je radio na Institutu za menadžment Sveučilišta St.Gallen u Aziji (SGI-HSG) i Sveučilištu za menadžment. Prije nego što se preselio u Singapur, proveo je godinu dana kao postdoktorand na Harvardu. Njegovi istraživački interesi usmjereni su na financijska tržišta, javne politike i ekonomski razvoj. Autor je i suautor nekoliko znanstvenih radova i studija, uključujući i slučaj s Harvard Business School-a: “Atlantic Group” o jednoj od najvećih transakcija spajanja i preuzimanja u regiji Srednje i Istočne Europe (CEE). Diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu Bocconi u Milanu u području ekonomije i financija te stekao doktorat na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj u području financija. Prije doktorata, radio je u Londonu za tvrtke Lehman Brothers i Nomura u sektoru investicijskog bankarstva.

MatoNjavro