Duško Martić

United Media
Head of Content Protection
Hrvatska

Duško Martić je rukovodilac sektora zaštite intelektualne svojine u United Media, najvećoj medijskoj tvrtki u Jugoistočnoj Europi. Duško vodi sve aktivnosti zaštite sadržaja i borbe protiv piratstva: od otkrivanja i istrage do kaznenih postupaka i parnica/izvršenja povodom kršenja prava intelektualnog vlasništva. U okviru svog posla rukovodi tehničkim poslovima zaštite sadržaja i detekcije piratstva i usmjerava dizajn proizvoda za alate za zaštitu sadržaja. Član je Ekspertske grupe pravnika Opservatorije Ureda za intelektualno vlasništvo Europske unije (EUIPO) i predstavlja United Media u Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) i Association of Commercial Televisions and Video on Demand Services (ACT).

Dusko Martic (1)