Dragoljub Draža Petrović

Danas
Glavni urednik

Dragoljub je glavni urednik Danasa i suradnik Velikih priča i Nedeljnika. Jedan je od najpoznatijih srpskih novinara i satiričara.

Dragoljub Draža Petrović