Dijana Bezjak

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Voditeljica službe za financijske instrumente

Voditeljica Službe za financijske instrumenate u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, skoro 20 godina (pro)aktivno sudjeluje u implementaciji EU fondova. U zadnje vrijeme je posvećena promoviranju financijskih instrumenata jer je uvjerena da će korištenje financijskih instrumenata značajno povećati svijest o nužnosti generiranja samo-održivih projekata, odnosno onih koji se sami otplaćuju i pokrivaju vlastite operativne troškove tijekom cijelog razdoblja korištenja, i samim tim doprinijeti većoj fiskalnoj odgovornosti nosioca javnih politika prema poreznim obveznicima.

Stjecala je prva istraživačka i konzultantska iskustva u Americi za vrijeme magisterija iz organizacijskog razvoja na Bowling Green State University. Po povratku u Hrvatsku, vodila je konzultantski tim projekta USAID Croatian Enterprise Promotion. Rad u državnoj upravi započela je u Upravi za integrirani regionalni razvoj gdje je vodila akreditacijski proces za IPA IIIC program od programiranja, izrade provedbenih procedura do nadzora provedbe natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. U Ministarstvu poduzetništva i obrta bila je pomoćnica ministra gdje je vodila Upravu za EU programe i projekte. Diplomirala je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a prije odlaska u Ameriku radila je u prodajnom odjelu Koncertne i kongresne dvorane Vatroslav Lisinski.

DijanaBezjak