Boris Vujčić

Hrvatska narodna banka
Guverner

Boris Vujčić (rođen 1964.) doktorirao je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je ekonomiju i na Sveučilištu Montpellier (Francuska), a kao dobitnik Fullbrightove stipendije pohađao je preddoktorski studij na sveučilištu Michigan State University. Kao vježbenik prošao je stručno osposobljavanje u Europskoj komisiji, u Odjelu za monetarna pitanja. U razdoblju između 1992. i 1994. bio je gost stručnjak na Institute of Development Studies, na Sveučilištu Sussex u Brightonu, gost predavač na Sveučilištu Freiburg u Njemačkoj te gost istraživač na Sveučilištu Kentucky u Sjedinjenim Državama. Od 1994. do 2000. bio je povremeni vanjski suradnik za Međunarodnu organizaciju rada (ILO) i savjetnik u Europskoj komisiji. U Hrvatsku narodnu banku došao je 1997., gdje je tri godine radio kao direktor Direkcije za istraživanja. Zamjenikom guvernera imenovan je 2000. i ponovno je izabran na tu dužnost 2006. U srpnju 2012. Hrvatski sabor imenovao ga je guvernerom Hrvatske narodne banke na mandat od šest godina. Odlukom Hrvatskog sabora u srpnju 2018. imenovan je na drugi mandat guvernera Hrvatske narodne banke. Boris Vujčić započeo je akademsku karijeru 1989. kao asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2003. stekao zvanje izvanrednog profesora i predaje na kolegiju Labour Economics. Kao vanjski suradnik izvodi nastavu i na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na VERN-u. Od 2005. do 2012. bio je zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom. U istom razdoblju, od 2005. do 2012., bio je i član Upravljačkog odbora međunarodne organizacije Global Development Network (GDN). Od 2013. član je Općeg vijeća Europske središnje banke, od 2016. član je Upravljačkog odbora European Systemic Risk Board (ESRB) te predsjedatelj Upravljačkog odbora Bečke inicijative II (Vienna Initiative II) od 2016. Njegova su područja specijalizacije makroekonomija, monetarna ekonomija, međunarodne financije i ekonomija rada. Govori engleski i francuski.

Governor Vujčić