ŠTO?
GDJE?
Dvorana Vikend
KADA?
Petak /
11:00 -
11:15h

OTVARANJE WEEKEND MEDIA FESTIVALA