WHAT?
Lecture
WHERE?
Working Weekend Stage
WHEN?
Saturday /
11:15 -
12:15h

Is cancel culture a contagious disease?

Fenom kulture otkazivanja u okviru kulturnog rata sve se češće spominje u medijima i društvenim krugovima. Je li već stigla u Hrvatsku ili će se pojaviti kao dio transfera kulturnog rata koji se u izvornim liberalnim demokracijama vodi između dvije struje, pojasnit će profesor Zoran Kurelić.

WHO WILL WE LISTEN TO: