Sudionici

Luna/TBWA, OMD
Managing Director
Srbija
Porsche Slovenija
New mobility Project Leader
Slovenija
Formitas group
Partner & Strategist
Slovenija
Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija
Head of Mediana Rising Future project
Slovenija
Sektor marketinga i korporativnih komunikacija, KONČAR
Direktorica
Hrvatska
MODERATOR
Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija
Osnivačica, Predsjednica
Slovenija
Ais-Mark
Leadership i komunikacijska savjetnica i edukatorica, Direktorica
Hrvatska
Expedia Group Media Solutions
Direktorica poslovnog razvoja
Ujedinjeno Kraljevstvo

© 2021. Sva prava pridržana Weekend Media Festival.