Thomas Erikson

Thomas Erikson cijenjeni je predavač i sa svojim knjigama kao bazom predaje širom Europe. Tema je komunikacija i izazov učinkovitoga međusobnog postizanja. Napisao je tri popularnoznanstvene knjige o komunikaciji i ljudskom ponašanju; Okruženi idiotima jedna je od najprodavanijih trgovačkih knjiga Švedske 2015-2018 s preko 550 000 primjeraka prodanih samo u Švedskoj. Nastavak koji je okružen psihopati govori o manipulaciji. Okruženi psihopati prodani su u nešto više od 100.000 primjeraka samo u Švedskoj, a sada se prodaju i u inozemstvu. Thomas radi isključivo na razvoju kompanija i organizacija iz perspektive liderstva, a tijekom proteklih dvadeset godina obučio je više od 4500 menadžera i rukovodilaca za vođenje.

thomas_erikson_2024 (134)3