Ivana Krajinović

Ivana se pridružila EY-u Hrvatska 2004. godine i danas je partnerica u Odjelu revizije te voditeljica Odjela financijsko-računovodstvenog savjetovanja i izvještavanja o održivosti. Vodila je projekte u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, surađujući s klijentima iz raznih industrija. Ima preko 15 godina iskustva u reviziji i financijsko-računovodstvenom savjetovanju, s fokusom na poboljšanju procesa, kvalitete financijskog izvještavanja, korporativnog upravljanja, internih kontrola, digitalizaciju i analitičke alate. Kroz projekte financijsko-računovodstvenog savjetovanja usmjerena je na prilagodbu funkcije financija zahtjevima suvremenog doba, i postavljanju funkcije financija na poziciju važnog partnera u donošenju poslovnih odluka kompanija. U posljednje 3 godine, Ivana je fokusirana na savjetovanje klijenata u različitim izazovima vezanim uz izvještavanje o održivosti, gdje uz pomoć tima multidisciplinarnih stručnjaka pomaže klijentima u uspostavljanju procesa pripreme ovih novih izvještaja, razumijevanju regulatornog okvira, prikupljanju i analizi podataka te u sastavljanju samih izvještaja koji su usklađeni s novim standardima za izvještavanje o održivosti.

Ivana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ovlašteni je revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori, članica Udruge ovlaštenih i certificiranih revizora (FCCA), te ovlašteni računovođa i revizor pri Savezu računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH i Federalnom ministarstvu financija BiH. Ivana je također članica Women Green Leaders kluba pri Međunarodnom institutu za klimatske aktivnosti.

Ivana Krajinović- EY Hrvatska