Robert Sraka

Big Bang
Član Uprave
Slovenija

Od 201.9 Robert je izvršni direktor u Big Bangu, najvećem slovenskom trgovcu potrošačke elektronike, gdje je između ostalog zadužen za digitalnu transformaciju društva. Big Bang je u to vrijeme bitno promijenio organizaciju i procese, a istovremeno i informacijske sustave, koji podržavaju te procese. Prije toga Robert je dugo godina radio na području osiguranja i reosiguranja u Sloveniji i u Adriatic regiji, najviše na uvođenju produktnih i procesnih inovacija, razvoju produkata i IT rješenja. Kod uvođenja inovacija i transformaciji poslovanja radio je i sa više startup kompanija i aktivan je kao mentor u Start:up Slovenija.

Weekend_Robert_Sraka