Izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić

Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Inovatorica s više od 100 nagrada za inovacije na međunarodnim natjecanjima.

Jana Žiljak Gršić znanstvena je savjetnica, u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u nastavnom zvanju profesora visoke škole u trajnom zvanju. Diplomirala je na studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, magistrirala je i doktorirala na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Dekanica je Tehničkog veleučilišta u Zagrebu gdje je i zaposlena, i u dopunskom je radu na Sveučilištu Sjever. U statusu vanjskog suradnika nositeljica je kolegija na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predaje na poslijediplomskom studiju Alma Mater Europaea/European Academy of Sciences and Arts u Mariboru.

Članica je i predsjednica Matičnog povjerenstva Umjetničkog područja Vijeća veleučilišta i visokih škola i članica je Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola. Redoviti je član Hrvatskog dizajnerskog društva. Izabrana je za Člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Odjelu grafičkog inženjerstva 2019. godine i imenovana je tajnicom Odjela grafičkog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u mandatu 2022-2026.

Dobitnica je više prestižnih nagrada i priznanja. Na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2010. godinu u području tehničkih znanosti, za znanstveno otkriće. Nagradu Nikola Tesla, 2012 godine za najbolju hrvatsku inovaciju. Za Inovaciju Infraredizajn dobila je više od 100 prestižnih svjetskih nagrada koje ravnopravno dijeli sa suradnicima. Sudjelovala je na više znanstvenih, stručnih i tehnoloških projekata odobrenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatske zaklade za znanost. Sa suradnicima ima registrirana četiri patenta u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Znanstvena i stručna djelatnost usmjerena je na polje grafičke tehnologije s posebnim naglaskom na povećanje učinkovitosti i razvoju inovativnih primjenjivih tehničkih rješenja.

Autor je i koautor brojnih radova objavljenih i prezentiranih na domaćim i međunarodnim skupovima. Recenzent je niza radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova, te domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. Sudjelovala je na samostalnim izložbama te na skupnim međunarodnim i domaćim žiriranim izložbama iz područja dizajna i inovacija. Stalni je sudski vještak za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente, vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice.

Weekend_Jana_Žiljak_Gršić