Marta Dumančić

NMC

Psihologinja i partnerica u kompaniji Non Marketing Communication (NMC) koja je fokusirana na unaprjeđenje EX-a i CX-a kroz komunikaciju. Osim toga, postavlja komunikacijske strategije bazirane na psihologiji korisnika za korporacije iz različitih industrija.

Weekend_Marta_Dumancic