Mateusz Frankowski

Dentsu Creative Poland
Senior Copywriter
Poland