PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA#KADJEWEEKENDBIOMALI

Članak 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom: #kadjeweekendbiomali (u daljnjem tekstu Natječaj) je Weekend Media Festival, Pepermint d.o.o., Ulica Republike Austrije 27, Zagreb, OIB: 13120899290  (u daljnjem tekstu Organizator).

Ovaj Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Organizator ne jamči i ne odgovara za uvjete poslovanja i korištenja Facebooka te s njim povezanih društava.

Organizator ne može znati koji osobni podaci će se prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka (Meta Platforms Ltd, Ireland) i to na: https://www.facebook.com/privacy/policy/ i https://www.instagram.com/privacy/

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Sudjelovanje u nagradnom natječaju traje od 23. kolovoza 2022. do zaključno 1. rujna 2022., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na službenoj web stranici Organizatora (https://weekend.hr/), Instagram profilu Weekend Media Festivala (https://instagram.com/weekendmediafestival/) i Facebook profilu Weekend Media Festivala (https://instagram.com/weekendmediafestival/.

https://weekend.hr/, https://instagram.com/weekendmediafestival/ i https://instagram.com/weekendmediafestival/  smatraju se službenim društvenim mrežama Organizatora.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i adresom u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, zaposlenika agencije te članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Na društvenoj mreži Organizatora održat će se nagradni natječaj #KadJeWeekendBioMali u razdoblju od 23. kolovoza 2022. do 1. rujna 2022., a kako bi sudjelovali u Natječaju, sudionici su dužni:

  1. na Instagram Story objaviti svoju fotografiju s najdražeg Weekenda, na koju ostvaruju prava korištenja u svrhu sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, uz označivanje Instagram profila @weekendmediafestival.
  2. Profil mora biti postavljen na public opciju kako bi osigurao vidljivost objavljenog sadržaja Organizatoru.


Publika na Instagram Storyjima bira najbolje dvije (2) fotografije koje osvajaju nagradu, a najkasnije do 6. rujna 2022.

Sudjelujući u Natječaju Sudionik prihvaća da se njegova fotografija bezuvjetno koristi u svrhu promocije Organizatora te da Organizator zadržava sva prava na navedenoj.

Sudionici su dužni dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi i suglasni su da se podaci koje pruže, osobito e-mail adresa, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja.

Sudioniku koji je dao netočne podatke, ukoliko se utvrdi prethodno navedena činjenica, utoliko ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje.

Članak 6. ODABIR POBJEDNIKA

Pobjednike natječaja odabire zajednica pratitelja na Instagram profilu @weekendmediafestival u nekoliko krugova, a pratitelji u svakom krugu trebaju izabrati jednu od dvije fotografije na svakome Instagram Storyju. Broj krugova ovisi o volumenu prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Sudionik prijavom na natječaj jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane.

Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku).

Članak 7: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Ukupan fond nagrada:

  1. 1x kotizacija za Weekend Media Festival
  2. 1x kotizacija za Weekend Media Festival


Članak 8. DISKVALIFIKACIJA

Organizator će dodatno pregledati sve prijavljene fotografije i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:


Diskvalificirani će sudionici o diskvalifikaciji biti obaviješteni putem e-mail adrese.

Članak 9. OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni u pisanom obliku, a njihova će imena biti objavljena na  službenim društvenim mrežama i mrežnim stranicama Organizatora.

Ako se dobitnik ne javi u roku od 72 sata od slanja pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedeće plasiranom Sudioniku i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od slanja poruke. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime javno objavi.

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na prijavljenu adresu.

Rok za dostavu nagrade je dva tjedna.

Preuzimanjem nagrade od strane Dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku.

Organizator nije odgovoran i ne može preuzeti odgovornost za objavu osobnih podataka drugih fizičkih osoba koje se nalaze odnosno budu nalazile na fotografiji Sudionika.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 11: PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg odobrenja ovlašćuju Organizatora nagradnog natječaja da obrađuje osobne podatke.

Organizator nagradnog natječaja Weekend Media Festival, Pepermint d.o.o., Ulica Republike Austrije 27, Zagreb, OIB: 13120899290 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i ima službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati na e-mail dpo@presido.hr ili na data.protection@weekendmediafestival.com .

Osobni podaci sudionika obrađuju se prilikom sudjelovanja u nagradnom natječaju pod nazivom #kadjeweekendbiomali, a sve u svrhu provođenja i realizacije natječaja, te ostvarenja prava i obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u istom.

Organizator prikuplja osobne podatke kao što su ime; prezime; adresa; slika koju ste stavili na društvene mreže, a koja  je vidljiva i prilikom objave komentara na društvenim mrežama te kontakt.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju ste nam dali za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), te ukoliko ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima.

U slučaju da se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Samo Organizator ima ovlaštenje izvršiti izmjene na detaljima koje smatra neophodnima, dodavati ili brisati prijavljene fotografije, pod uvjetom da se autorsko djelo na taj način ne mijenja. Sudionik nagradnog natječaja sudjelovanjem na spomenutom natječaju dozvoljava Organizatoru navedeno upravljanje fotografijama.

Osobni podaci sudionika obrađivat će se isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja te u mjeri i za vrijeme koje je neophodno.

Članak 12. PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pristup vašim osobnim podacima imaju zaposlenici voditelja obrade kao i osobe koje sudjeluju u samom nagradnom natječaju i/ili prate isti. Uz navedeno, pristup vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji  pomažu  IT podršci za gore navedene sustave i koji pomažu u obradi osobnih podataka  u gore navedenim sustavima.

Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Organizator jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane sudionika te da će poduzeti razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Organizator će obrađivati prikupljene podatke za gore navedenu svrhu samo onoliko dugo koliko je potrebno, i to sve dok ne povučete vašu privolu.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Organizator će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka o sudionicima nagradne igre.

Članak 13. PRAVA SUDIONIKA NA ZAŠTITU PODATAKA

Kao Sudionik Natječaja smatrate se ispitanikom i imate:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ukoliko se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.


Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.   

Članak 14. OGRANIČENJA I ODRICANJA

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 15: MALODOBNI SUDIONICI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je koja je na temelju zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ni naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 17. PREKID NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u tom se slučaju oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih mrežnih stranica Organizatora.

Članak 18. SUGLASNOST S PRAVILIMA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih mrežnih stranica Organizatora.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na službenoj stranici https://weekend.hr/ .

Ova pravila Natječaja bit će objavljena i na drugim društvenim mrežama Organizatora na kojima se održava Natječaj.