Kishore Mahbubani otkrit će nam budućnost globalnih odnosa

Kishore Mahbubani je singapurski diplomat, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a i stručnjak za međunarodne odnose s posebnim fokusom na Aziju čija duboka analiza i razumijevanje ove regije pružaju jedinstvene uvide u njezin utjecaj na globalnu politiku, ekonomiju i kulturu.

Mahbubanijeve provokativne ideje potiču na razmišljanje i otvaraju dijalog o ključnim pitanjima suvremenog društva. Njegova knjiga “Has the West Lost It? A Provocation” postavila je važno pitanje o ulozi Zapada u današnjem svijetu, a Mahbubani nas potiče da preispitamo ustaljene pretpostavke i da sagledamo nove perspektive. To je posebno važno u svijetu koji se suočava s brojnim izazovima kao što su rat u Ukrajini, klimatske promjene, tehnološki napredak i promjene u društvu općenito.

U svijetu preplavljenom informacijama, njegovo izlaganje na Weekend.16 pruža nam priliku da se povežemo s ovim iznimnim stručnjakom i doživimo njegov vizionarski pogled na svijet. Uvodeći nas u svoja saznanja, Mahbubani će nas zasigurno potaknuti da se suočimo s izazovima i da razmotrimo širu sliku globalnih političkih dinamika kako bismo i mi bili važna karika u stvaranju bolje budućnosti.