KAKO EVOLUCIJA TURIZMA OTVARA PRILIKE ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE?

20.09.2019., Rovinj - Weekend media festival 2019.  Predavanje Kako evolucija turizma otvara prilike za marketing i komunikacije.Eulogio Bordas.
Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Kako evolucija turizma otvara prilike za marketing i komunikacije?

Turizam će uskoro biti najveća ekonomska aktivnost na planeti, poručio je Eulogio Bordas, jedan od najznačajnijih stručnjaka za komunikacijske strategije u turizmu s 12. Weekend Media Festivala. U tom je sektoru, kaže, najprimjetnija smjena poslovnih modela. Dok se prije ponuda bazirala uglavnom na moru i suncu, danas su najvažniji doživljaji i iskustva. “Sada se traži što veća raznolikost aktivnosti koje pojedina destinacija osigurava”, navodi Bordas.

Od poljoprivrednog kroz industrijsko i informatičko, došli smo do emotivnog društva koje je nova budućnost. ”Fascinirati nekoga, stvoriti određeni doživljaj, takvo što se ne može improvizirati već mora biti isplanirano i kvalitetno iskomunicirano”, poručio je.

Očekuje da će do 2030. godine svijetom putovati 1,8 milijardi ljudi, pri čemu će Europa i dalje biti najveća svjetska turistička destinacija. Među primjerima dobrih ideja istaknuta je kampanja kanarskih otoka čiji su plan razvoja turizma i marketinški plan toliko daleko otišli u mikrosegmentaciji i prilagodbi svoje ponude različitim ukusima potrošača da im je glavni moto “The 7 islands that became 47”.

“Važni su podaci koje dobivate i od vaših gostiju. Važno je uzeti u obzir sve potencijale drugih segmenata turističke ponude. Pravilna i detaljna segmentacija turista je ključ svega”, zaključio je.

Osim toga, zanimljivo je i kako španjolska nacionalna turistička agencija već 30 godina ima isti logo. “Promijenili smo 16 ministara, a logo je još uvijek isti. Stabilnost je ključna”, zaključio je Eulogio Bordas.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
HR
EN HR